Tin tức

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016
27Feb

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016

        Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

1.      Thời gian: 8h30 sáng ngày 21/11/2016.

2.  Địa điểm: Phòng Mỹ Đình, Tầng 1, Crown Plaza, số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3.     Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.

4.      Nội dung cuộc họp

-         Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

-         Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

-         Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

-         Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.

-         Báo cáo Vấn đề huy động Vốn điều lệ Công ty.

-         Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

-         Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

5.      Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự họp

-         Chi tiết về giấy mời họp, bản đăng ký dự họp và giấy ủy quyền dự họp, cũng như cách thức xác nhận tham dự cuộc họp, kính mời Quý Cổ đông xem theo các file tài liệu theo file đính kèm .

-         Đề nghị Quý cổ đông gửi về Công ty các văn bản cần thiết: Giấy xác nhận tham dự (hoặc giấy ủy quyền); và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Địa chỉ gửi thư: Tầng 7, Tòa Nhà Detech, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (người nhận: Ông Nguyễn Văn Tuân); Số Fax: (04) 379 250 45; email: info@net2e.vnThời hạn: trước 17h00 ngày 18/11/2016.

-         Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp (trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email phải đem theo bản gốc để đăng ký dự họp). Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc họp theo số điện thoại (04) 379 250 40 Ext: 440.

 

Trân trọng kính mời!


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             (Đã ký)

Kim Soung Joo


Tài liệu đính kèm:
Chương trình họp
Giấy đăng ký tham dự
Giấy ủy quyền

Lên trên